Dicsértessék a Jézus Krisztus!

 

Kedves Látogatónk!

 

Szeretettel köszöntöm honlapunkon. Kérem, legyen a vendégünk, ismerje meg életünket, kövesse figyelemmel óvodánk és iskolánk ünnep- és hétköznapjait, pedagógiai munkánk eredményeit, céljait!

Iskolánk történelme az időben messze visszanyúlik: 1869-től katolikus elemi oktatás folyt ebben az épületben az 1948-as államosításig, majd 1956-tól Zrínyi Ilona nevét viselte az intézmény.

A korábban önkormányzati tulajdonban és fenntartásban működő Zrínyi Ilona Általános Iskola és az Eszterlánc Óvoda egyesítésével jött létre a Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda, amikor 2011. augusztus 30-án az Egri Főegyházmegye lett újra a fenntartónk.

A fenntartóváltást követően a pedagógiai programunk a keresztény hit, szellemiség, a katolikus nevelés, hitoktatás értékrendjével és iskolai gyakorlatával egészült ki. Ennek megfelelően jelmondatunk: „Hittel, tudással, szeretettel!" A tanítást rövid imádsággal kezdjük és fejezzük be. Tanítványaink hetente két hittanórán ismerkednek a Szentírással, évfolyamonként négyszer közös szentmisén vesznek részt. Karácsony és húsvét előtt hitoktatóik vezetésével lelki napon készülnek az ünnep előkészítésére, hitbeli megélésére.

Iskolánk és óvodánk nevelői a hitre nevelés során szeretetteljes légkört teremtő pedagógiai tevékenységükkel személyesen mutatnak példát. Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy minden gyermekben megtaláljuk az értéket, a tehetséget, így tanítványaink korszerű ismeretekkel felvértezett, kiegyensúlyozott, önmagukkal és a környezetükkel szemben igényes fiatalokként megállják helyüket a továbbtanulás során, a közösség hasznos tagjaiként megtalálják helyüket a társadalomban.

Remélem, honlapunk elnyeri tetszését és visszatérő vendégünkként üdvözölhetjük!

 

                                                                                                   Dr Kristonné Kiss Klára 

                                                                                                              igazgató