Címer

Szent Imre Katolikus Általános Iskola és Háromkirályok Óvoda

Tiszafüred

E-napló
Facebook
Étlap

Ebédbefizetés:
Június 11.-15.
8. és 16. óra között!

Szent Imrés Alkotásaink

Hírek, események


Az első osztályosok taneszközszükséglete

Az 1. osztályosok eszközszükséglete itt!A 2. - 8. évfolyam taneszközszükséglete

A litsta megnyitásához kérem kattintson IDE!Ballagás
Tanévzáró
A 8.a. búcsúfilmje
Búcsúzik a 8.b.

A 2019/2020-as tanévvége eseményei


Képek a ballagásról és az iskola kitűnő tanulóiról

Tanévzáró

Az idei tanév tervezésekor hagyományainkhoz híven 2020. június 10-ére kitűztük az Egri Főegyházmegye fenntartásában és a területén működő katolikus köznevelési intézmények tanévzáró hálaadó Te Deumának időpontját. Helyszínéül az egri Bazilika felújítása miatt, a Miskolci Városi Sportcsarnokot kívántuk igénybe venni, azonban a koronavírus miatt a rendkívüli tanévet, rendhagyó módon tantermen kívüli digitális oktatással, rendhagyó érettségivel és ballagással kellett zárnunk.
Az idei év mottója a következő mondat volt: „Aki énekel, kétszeresen imádkozik.” A tanév elején e mottóval a felkészülést szerettük volna segíteni a 2020. őszére tervezett budapesti Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszusra. Sok lelkes és szép terv született az iskolák munkaterveiben erre vonatkozóan. Több helyen számos program valósult meg ennek jegyében. Kórusok erősödtek meg, énekes-zenés rendezvények kerültek bele a tanév mindennapjaiba. Az élet azonban tavasszal felülírta e mottó megvalósítását. Egy időre elhallgatott az ének és a zene, és jókedvünket az aggodalom váltotta fel a koronavírus-járvány világméretű előretörése miatt. Iskolánk kiürültek, a diákok otthoni tanulásra, a pedagógusok távoktatásra kényszerültek. Nélkülöznünk kellett a személyes találkozásokat. Hiányoztak a munka– és osztálytársak, a megszokott osztálytermek, a folyosók hangulata és az iskolaudvarok vidám nyüzsgése. Hiányoztak a diákok, hiszen értük épültek az iskolák, értük dolgoznak a lelkipásztorok és a pedagógusok, a szülőkkel együtt azért, hogy átadjuk az élethez szükséges ismereteket. Köszönjük, hogy feltaláltátok magatokat ebben a helyzetben is és együtt sikerült teljesítenünk a tanév követelményeit és érzitek, hogy nem csak tudást, hanem ennél sokkal többet, Krisztus szeretetét is át akarjuk adni. Bízunk abban, hogy az új tanévben újra találkozhatunk, személyesen megosztva egymással nyári élményeinket.
Kérjük tanáraitokat, hogy őrizzék meg mindazt ebből a helyzetből, ami hasznos és előremutató és építsék be a pedagógiai módszertanukba, sokszínűbbé téve a nevelést.
Már éled a remény arra, hogy túljutunk a világjárványon. Őseink ilyen helyzetekben mindig Istenhez fordultak segítségért és adtak hálát a veszély elmúltáért. Fogadalmi kápolnáink, útszéli feszületeink, Szentháromság szobraink számos helyen hirdetik a járványok utáni hálaadás példáját. Ne felejtsük el mi sem, hogy hálával tartozunk Istennek, amiért megengedte nekünk, hogy e tanévet teljesíteni tudtuk és testi-lelki egészségben megmaradtunk. Mindenki megtette a maga feladatát, így Isten kegyelméből sikeresen be tudjuk fejezni e tanévet.
Az egész tanévi munkáját mindenkinek hálásan köszönjük, a nyári szünetre tartalmas feltöltődést kívánunk! Zengjen fel lelkünkből a Te Deum Istennek, aki mindehhez erőt adott!

Érsek atya a 2019/2020. évi tanévzáró üzenetét a képre kattintva megnézheti!
Colour-day

Az idei évben a hagyományunktól eltérően nem az iskola udvarán fotózkodnak az osztályok az általuk kiválasztott színű pólóban, hanem online módon készült montázs képeket alkottak.

Köszönet a szerkesztőknek!

Fogadjátok szeretettel!

Intézményünk folyamatosan figyelemmel kíséri a koronavírussal kapcsolatos országos változásokat, és ennek megfelelően intézkedünk és tájékoztatjuk

Orbán Viktor miniszterelnök Úr 2020. március 13-àn történt bejelentése szerint 2020. március 16-tól a Szent Imre Katolikus Általános Iskola új oktatási munkarendet léptet életbe:

TANTERMEN KÍVÜLI DIGITÁLIS OKTATÁS.

Tájékoztatjuk Önöket a 2020. június 2- június 26-ig tartó időszakról, a Magyarország Kormánya 2020/215 (V.20.) Kormányrendelete alapján:


Az iskolákban a Digitális tanrend folytatódik: a pedagógusaink továbbra is végzik a digitális oktatást, egészen június 15-ig

Június 2-15-ig felzárkóztatásra adunk lehetőséget a felső tagozatos tanulók részére, mely az intézményen belül zajlik a következő formában:

-a pedagógusok megszólítják, azokat a tanulókat, akiknek teljesítményük alapján szükségük van felzárkóztatásra, illetve felmérik, hogy mely tanulók igénylik a megsegítést

-kiscsoportban ( 10 fő) foglalkozhatnak az adott gyermekekkel, 1 tanóra időtartamban hetente egyszer, tantárgyanként

-a MASZK használata természetesen kötelező, az egyéb higiéniás szabályokat fokozottan be kell tartani, a tanteremben 1,5 méter távolságban ülhetnek egymástól a tanulóink

Június 2-15-ig az alsó tagozatos tanulók részére felügyeletet biztosítunk. A járványügyi helyzet jelenleg is fennáll, ennek figyelembevételével kérjük a szülőket döntésük meghozatalára.

-Kiscsoportban (max.10 fő) ügyelünk a tanulókra osztályonként.
-A szülők május 26-ig jelezzenek az osztályfőnökök felé!
- A fent említett óvintézkedések ebben az esetben is érvényesek.
Az iskola megközelítése kizárólag a főbejáraton keresztül történjen!
Az épületbe csupán a gyermek léphet be! Köszönjük megértésüket!


Június 16-26-ig: Nyári napközi szervezésére kerül sor, melyet az osztályfőnökök koordinálnak.

Részletes tájékoztatást ezügyben később nyújtunk!


A Nemzeti Népegészségügyi Központ a témával kapcsolatban a lakosság számára közzétett tájékoztató anyagai elérhetőek az alábbi weboldalon:

https://www.nnk.gov.hu/index.php/lakossagi-tajekoztatok/koronavirus

Továbbá az új koronavírus fertőzés alakulásával kapcsolatosan minden - hiteles és naprakész - információ a www.koronavirus.gov.hu internetes oldalon olvasható.


Az Egri Egyházmegye fenntartásában működő középiskolák felvételi tájékoztatói


Egészségrenevelés